Ruční výpočet RPSN

RPSN dnes jenom málokdo počítá, jelikož od roku 2002 mají bankovní i nebankovní úvěrové společnosti povinnost tuto hodnotu uvádět zcela automaticky, a to u svých reprezentativních příkladů, ale stejně tak i u jednotlivých žádostí. Přesto je ale dobré znát možnosti toho, jak si můžeme sami spočítat právě tento ukazatel, který nám řekne o výhodnosti dané půjčky. Kromě úroků totiž obsahuje i všechny další poplatky, které souvisí právě s tím, kolik vlastně za půjčku přeplatíme.

Jaká data budeme potřebovat?

V tomto ohledu je samozřejmě nutné mít k dispozici nejprve všechny potřebné údaje, které následně dosadíme do vzorce, který si řekneme za pár chvil. Mezi hlavní údaje v tomto směru patří jak počet poskytnutých půjček, tak i výše jedné konkrétní poskytnuté půjčky. Dále už je to samozřejmě ono hlavní období, a to jak v letech, tak i ve zlomcích. Dané doba se počítá ode dne první půjčky, kterou jsme si vzdali. Tedy konkrétně od první půjčky, která nám byla poskytnuta.

S financemi samozřejmě souvisí také počet plateb, které se k samotné půjčce vážou. Dále jsme se ještě nezmínili o dalším velmi důležitém ukazateli, tedy hodnotě, které uvádí výši samotné splátky. Zde je třeba říci, že s touto výší souvisí i konkrétní číslo dané splátky – tedy to, o kolikátou splátku se jedná. Dále je třeba mít k dispozici také dobu jak v letech, tak i ve zlomcích, a to od prvního dne půjčky. Tato doba se však váže k poplatku, který byl zaplacený.

Data dosadíme do rovnice

Jakmile máme všechna data kompletní, můžeme je ihned dosadit do potřebné rovnice. Rázem si tak můžeme sami dopočítat, jaké RPSN vlastně budeme platit. To se samozřejmě může postupem času měnit, a to s ohledem na to, kolik jsme toho již zaplatili, nebo také s ohledem na to, kolik nám zbývá zaplatit jako dlužnou částku. Nejčastěji se tak RPSN vypočítává ve chvíli, kdy si o půjčku žádáme, jelikož v takovém případě je výpočet logicky nejobjektivnější.

Jelikož se samozřejmě jedná o rovnici, nesmíme zapomínat na to, že v rámci daného vzorce je rovnítko a tak bychom měli disponovat alespoň základními matematickými dovednostmi. Pro ruční výpočet RPSN je nutné třeba umět převádět z jedné strany znaménka na druhou, sejně jako je třeba umět počítat sumy, nebo odstraňovat zlomky. V tomto směru nám rozhodně nepomůže klasická kalkulačka, pokud nemáme skutečně tak dokonalé modely, které i složitější vzorce dokážou zvládnout.

Raději online

Co s daným výpočtem souvisí, to je i fakt, aby konkrétní hodnota byla vypočítávána i metodou opakovaných aproximací, což samozřejmě ruční výpočet komplikuje ještě o něco více. Je proto mnohem vhodnější nechat si PRSN vypočítat, a to jak v rámci konkrétní žádosti o půjčku, tak v rámci různých nezávislých kalkulaček, kde potřebné číslo získáme během pár vteřin, a to bez jakýchkoliv složitostí.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 3,80 z 5)
Loading...